logo

Søk

Hvorfor?

Selv om en vet mye om ulike forhold som har betydning for barns utvikling, mangler en kunnskap om hvordan barn lærer å være sammen med andre.

Økt kunnskap om barns sosiale utvikling gjør oss bedre i stand til å iverksette gode og målrettede tiltak både i familien, nærmiljøet og på skolen. Dette kan bidra til mer positiv sosial utvikling og dermed gjøre oppveksten bedre for mange barn og foreldre. Det aller meste av forskningen som foreligger innenfor dette området har fokusert på mødre og barn og har kun innhentet informasjon fra mor om barnets utvikling. Dagens fedre deltar aktivt i barnas liv og det legges større vekt på fedres betydning for barns utvikling. Det er derfor viktig å ha med fedrene når man skal studere hvordan barn utvikler seg.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Siste nytt

 
 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.nubu.no
www.pmto.no
www.swis.no
 

Nettredaktør: Inger-Hege Utgarden. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern