logo

Søk

Hvorfor?

Selv om en vet mye om ulike forhold som har betydning for barns utvikling, mangler en kunnskap om hvordan barn lærer å være sammen med andre.

Økt kunnskap om barns sosiale utvikling gjør oss bedre i stand til å iverksette gode og målrettede tiltak både i familien, nærmiljøet og på skolen. Dette kan bidra til mer positiv sosial utvikling og dermed gjøre oppveksten bedre for mange barn og foreldre. Det aller meste av forskningen som foreligger innenfor dette området har fokusert på mødre og barn og har kun innhentet informasjon fra mor om barnets utvikling. Dagens fedre deltar aktivt i barnas liv og det legges større vekt på fedres betydning for barns utvikling. Det er derfor viktig å ha med fedrene når man skal studere hvordan barn utvikler seg.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo


Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no
 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern og informasjonskapsler.