logo

Søk

Du er her:

Hvorfor er det viktig å delta?

Det å være mor eller far gir både gleder og utfordringer i hverdagen. Hvordan foreldre og barn møter ulike situasjoner, er viktig å få kunnskap om. Selv om en vet mye om ulike forhold som innvirker på barn, mangler en kunnskap om hvordan barn lærer å være sammen med andre. Mye av forskningen innenfor dette området har dessuten fokusert på mødre og barn. Fordi dagens fedre deltar aktivt i barns oppdragelse og det legges større vekt på fedres rolle for barns utvikling, er det viktig å inkludere fedre i denne type forskning. 

Forskningsprosjektet Barns sosiale utvikling skal fremskaffe kunnskap om utvikling av sosial kompetanse og atferdsproblemer blant barn i Norge. Ved å følge mange familier over tid, kan vi få bedre forståelse av barns sosiale utvikling. Økt kunnskap om barns sosiale utvikling gjør oss bedre i stand til å iverksette gode og målrettede tiltak både i familien, nærmiljøet og skolen. Dette kan bidra til mer positiv sosial utvikling og dermed gjøre oppveksten bedre for mange barn og foreldre. Bare foreldre kan gi dette viktige bidraget til forskningen.
 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 
 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.nubu.no
www.pmto.no
www.swis.no
 

Nettredaktør: Inger-Hege Utgarden. Ansvarlig redaktør: Terje Christiansen. ©2019 | Personvern