logo

Søk

Hva?

Gjennom et bredt utvalg av metoder har vi fulgt den sosiale utviklingen til barna fra de var et halvt år gamle.

Deltakelse i studien innebærer årlige intervjuer med far og/eller mor. Intervjuene gjennomføres enten som et personlig intervju, lokalt i familiens hjemkommune, eller over telefon. Intervjuene omhandler blant annet spørsmål om barnets utvikling og temperament, om helse, stress, mestring og sosialt nettverk. Noen av familiene har også bidratt til observasjonsdata til prosjektet, i form av korte videoopptak mens de gjør noen lekeoppgaver sammen med barnet sitt. I tillegg har både barnehageansatte og lærere i skolen blitt intervjuet om barna som deltar i studien.

Alle intervjuer og innhenting av informasjon skjer etter skriftlig samtykke fra foreldrene.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Siste nytt

 
 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.nubu.no
www.pmto.no
www.swis.no
 

Nettredaktør: Inger-Hege Utgarden. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern