logo

Søk

Hva?

Gjennom et bredt utvalg av metoder har vi fulgt den sosiale utviklingen til barna fra de var et halvt år gamle.

Deltakelse i studien innebærer årlige intervjuer med far og/eller mor. Intervjuene gjennomføres enten som et personlig intervju, lokalt i familiens hjemkommune, eller over telefon. Intervjuene omhandler blant annet spørsmål om barnets utvikling og temperament, om helse, stress, mestring og sosialt nettverk. Noen av familiene har også bidratt til observasjonsdata til prosjektet, i form av korte videoopptak mens de gjør noen lekeoppgaver sammen med barnet sitt. I tillegg har både barnehageansatte og lærere i skolen blitt intervjuet om barna som deltar i studien.

Alle intervjuer og innhenting av informasjon skjer etter skriftlig samtykke fra foreldrene.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo


Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no
 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern og informasjonskapsler.