logo

Søk

Deltagelse i studien Barns sosiale utvikling

Barns sosiale utvikling er en forskningsstudie som følger ca. 1150 småbarnsfamilier i Norge fra barna er 6 måneder gamle. Hensikten med prosjektet er å studere utvikling av sosial kompetanse og atferdsvansker. Kunnskapen som fremkommer skal brukes til å bedre oppveksten blant barn enten i familien, barnehagen eller på skolen. Studien startet opp i 2006 i regi av NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, som er tilknyttet Universitetet i Oslo. Ved utgangen av 2008 var alle familiene som nå deltar i studien blitt invitert med.

Hvem deltar i studien?

Familiene som har blitt inviterte til å delta i prosjektet er bosatt i Buskerud og Telemark og er rekruttert via følgende helsestasjoner/kommuner:

• Helsestasjonene i Bamble (Rådhuset, Rønholt og Herre)
• Helsestasjonen i Tinn (Rjukan)
• Helsestasjonene i Porsgrunn (Sentrum, Stridsklev og Heistad)
• Kverndalen og Gulset helsestasjoner i Skien
• Marienlyst helsestasjon i Drammen.
 

Fra høsten 2006 frem til desember 2008 ble alle foreldre som kom  til 5-måneders kontroll ved en av helsestasjonene ovenfor spurt av helsesøster om å være med i prosjektet. Det eneste kriteriet har vært at de har måttet beherske norsk uten å være avhengige av tolk. Både far og mor ble invitert med.
 

- Informasjonsskriv og samtykkeskjema

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 
 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.nubu.no
www.pmto.no
www.swis.no
 

Nettredaktør: Inger-Hege Utgarden. Ansvarlig redaktør: Terje Christiansen. ©2019 | Personvern