logo

Søk

Deltagelse i studien Barns sosiale utvikling

Barns sosiale utvikling er en forskningsstudie som følger ca. 1150 småbarnsfamilier i Norge fra barna er 6 måneder gamle. Hensikten med prosjektet er å studere utvikling av sosial kompetanse og atferdsvansker. Kunnskapen som fremkommer skal brukes til å bedre oppveksten blant barn enten i familien, barnehagen eller på skolen. Studien startet opp i 2006 i regi av NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, som er tilknyttet Universitetet i Oslo.

Hvem deltar i videreføringen av studien?

Vi er nå i gang med videreføringen av Barns sosiale utvikling. Nå skal vi følge barnas sosiale, emosjonelle og skolefaglige utvikling videre i skoleløpet. Vi håper det er mange av de deltakende familiene som har mulighet til å være med oss videre!

I denne runden inviterer vi foreldre, barn og lærere til å delta til å fylle ut spørreskjema. Sannsynligvis har du/dere allerede hørt fra oss via e-post, telefon eller sms. Dersom du er med i Barns sosiale utvikling men ikke har fått en henvendelse fra oss, vennligst ta kontakt med forskningskoordinator Görel Bringedal (g.e.bringedal@nubu.no eller 915 27 428). 

Vi gjør oppmerksom på at vi trenger samtykke fra begge foreldre (der det er aktuelt) for at barna skal kunne delta, og også for at kontaktlæreren til barna skal kunne delta. Dersom du selv ikke ønsker å delta, men synes det er ok at barnet ditt og kontaktlæreren deltar, ber vi deg derfor vennligst samtykke til dette. Dersom du svarer «nei» til selv å delta, vil vi ikke sende deg et spørreskjema.

 

Her finner du lenken til det elektroniske samtykkeskjemaet for denne videreføringen hvis du ikke allerede har mottatt lenken per e-post: https://nettskjema.no/a/samtykkebarnssosialeutvikling  

Her finner du lenker til informasjonsskriv for barn under 12 år og informasjonsskriv for barn over 12 år.
 

Ønsker du heller å få tilsendt samtykkeskjemaet i papirformat per post, Vennligst gi beskjed til forskningskoordinator Görel Bringedal (g.e.bringedal@nubu.no)      

Når vi har mottatt de nødvendige samtykkene, sender vi ut elektroniske spørreskjemaer. Som takk for din deltakelse vil du motta 200 kr per Vipps eller et gavekort på 200 kr. Barnet vil tilsvarende motta 100 kr etter at spørreskjema er innsendt.

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du/dere lurer på noe!

             

På forhånd takk!

 

Görel Bringedal, Forskningskoordinator, Barns sosiale utvikling,

Tlf: 915 27 428, E-post: g.e.bringedal@nubu.no 

 

Ane Nærde, Prosjektleder, Barns sosiale utvikling,

Tlf: 977 13 923, E-post: ane.narde@nubu.no 

 

Hvem deltar i hovedstudien?

Familiene som har blitt inviterte til å delta i prosjektet er bosatt i Buskerud og Telemark og er rekruttert via følgende helsestasjoner/kommuner:

• Helsestasjonene i Bamble (Rådhuset, Rønholt og Herre)
• Helsestasjonen i Tinn (Rjukan)
• Helsestasjonene i Porsgrunn (Sentrum, Stridsklev og Heistad)
• Kverndalen og Gulset helsestasjoner i Skien
• Marienlyst helsestasjon i Drammen.
 

Fra høsten 2006 frem til desember 2008 ble alle foreldre som kom  til 5-måneders kontroll ved en av helsestasjonene ovenfor spurt av helsesøster om å være med i prosjektet. Det eneste kriteriet har vært at de har måttet beherske norsk uten å være avhengige av tolk. Både far og mor ble invitert med.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo


Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no
 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern og informasjonskapsler.