logo

Søk

Du er her:

Varden med nyhetssak om Barns sosiale utvikling

Nylig ble studien Barns sosiale utvikling omtalt i lokalavisa Varden, i forbindelse med at nok en doktorgrad fra studien nå er fullført.

Barn med søsken i nær alder har noe bedre evne til selvregulering. Bedre selvregulering kan igjen påvirke skolefaglige ferdigheter i 1. klasse, gjennom sosial kompetanse. Dette er blant hovedfunnene i Agathe Backer-Grøndahls doktorgradsavhandling, som vi tidligere har omtalt her på nettsida. Agathe Backer-GrøndahlNå har også grenlandsavisa Varden plukket opp saken, og intervjuet Agathe om studien og funnene i hennes doktorgrad.
 

Flere av familiene som deltar i studien kommer fra nettopp grenlandsdistriktet, og er rekruttert fra helsestasjoner i både Bamble, Skien og Porsgrunn. (De øvrige familiene i studien kommer fra kommunene Tinn og Drammen). I nyhetsartikkelen kommer det fram hvordan data om barns sosiale utvikling er samlet inn over mange år ved hjelp av både spørreskjema til foreldre, personlige foreldreintervjuer, samspillsoppgaver og spørreskjemaer til lærere i 1. og 2. klasse. Det framheves også at datamaterialet er unikt, blant annet fordi studien har en svært høy svarprosent over lang tid. 

 

 

 

 

Nyhetsartikkel, Varden 15. mars 2017.
Artikkelen er dessverre ikke tilgjengelig på nett.

 

Vi som jobber med studien Barns sosiale utvikling er svært stolte av dataene vi har samlet inn, samt den høye svarprosenten gjennom så mange år, og benytter anledningen til å igjen takke for utholdende innsats fra de deltakende framiliene i Grenland!


 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 
 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.nubu.no
www.pmto.no
www.swis.no
 

Nettredaktør: Inger-Hege Utgarden. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern