logo

Søk

Du er her:

Tredje og siste datainnsamling er i gang

Ett år etter at pandemien endret hverdagen og livene våre, gjennomfører vi i Barns sosiale utvikling nå den tredje og foreløpig siste runden med datainnsamling i prosjektet. Vi håper det er mange som har mulighet til å delta!

I disse dager sender vi ut en mail med en lenke til et elektronisk spørreskjema til de familiene som har samtykket til å delta i denne videreføringen av prosjektet. De yngste barna går nå i 7. klasse, mens de eldste går i 9. klasse. Som tidligere er det mulig å fylle ut et papirskjema hvis noen heller ønsker det. Vi sender også papirskjemaer til barnas kontaktlærere, dersom foreldrene har samtykket til det. 

Det var vel få av oss som så for seg at tilværelsen fortsatt skulle være preget av koronapandemien ett år etter at landet ble stengt ned for første gang i mars 2020. I fjor vår sendte vi ut et ekstra spørreskjema til foreldrene som handlet om hvordan pandemien påvirket deres egen og barnas trivsel og fungering, og hvordan familien taklet å stå i en krevende og usikker situasjon. Fordi livene våre fortsatt preges av den pågående pandemien, ønsker vi også denne gangen å stille en del spørsmål knyttet til koronasituasjonen. Vi sender derfor ut et eget spørreskjema om dette etter at det ordinære skjemaet er besvart.

Kunnskap om hvordan en stor og plutselig omveltning som en pandemi påvirker barn og unge og foreldres trivsel og fungering er viktig. Vi håper dere har mulighet til å bidra!

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere lurer på noe!

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo


Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no
 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern og informasjonskapsler.