logo

Søk

Du er her:

Seminar om barns tidlige læring

I anledning et besøk fra de internasjonale forskerne i prosjektet ChInfoSeek inviterte Atferdssenteret til fagseminar om barns tidlige læring.

Forskningsprosjektet ChInfoSeek – Children's Information-Seeking: Its Development and Impacts on Learningstartet  opp i 2016, og er et underprosjekt av studien Barns sosiale utvikling. I desember var nasjonale og internasjonale bidragsytere til prosjektet samlet i Oslo, og i den forbindelse ble det arrangert fagseminar ved Atferdssenteret. Det overordnede temaet for seminaret var hvordan små barn lærer fra andre. Foredragsholdere var Meredith Rowe fra Harvard University, Samuel Ronfard fra Boston University, Thomas Castelain fra University of Costa Rica, i tillegg til ChInfoSeek's prosjektleder Imac M. Zambrana fra Universitetet i Oslo/Atferdssenteret.

De første læringserfaringene skjer som oftest i samspillet mellom foreldre og barn, noe som er med på å danne et grunnlag for senere samspill mellom lærer og barn, samt for barnets samspill med andre barn. De store forskjellene man ser i tidlige læringsprestasjoner øker ofte med stigende alder, og det er et stort behov for kunnskap om hvordan disse forskjellene kan utjevnes. Under seminaret ble det presentert forskning som fokuserer på likheter og forskjeller i grunnleggende sosiale læringsprosesser i ulike kontekster. Denne kunnskapen kan være relevant for utforming av praktiske og politiske tiltak som kan hjelpe barn å håndtere overganger i utdanningsløpet, spesielt barn som er i risiko.

Prosjektet ChInfoSeek ledes av Imac M. Zambrana ved Universitetet i Oslo/Atferdssenteret, og er et samarbeid mellom nasjonale og internasjonale fagpersoner innen utviklingspsykologi, pedagogikk og lingvistikk. I tillegg til forskere fra Barns sosiale utvikling deltar Paul Harris, Meredith Rowe og Samuel Ronfard fra Harvard University i USA, samt Ingrid Lossius Falkum og Francisco Pons fra Universitetet i Oslo. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom programmet Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT).

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo


Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no
 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern og informasjonskapsler.