logo

Søk

Du er her:

Nytt skoleår!

Da har vi lagt bak oss sommerferien for denne gangen og startet opp med et nytt skoleår. Det betyr nytt klassetrinn og nye gleder, og utfordringer for barna som er med i Barns sosiale utvikling.

For mange barn er dette en spennende og morsom tid. De møter klassekameratene og lærerne sine igjen, og de begynner kanskje med nye aktiviteter på fritiden. Overgangen til et nytt skoleår kan imidlertid også være forbundet med uro og bekymringer. For enkelte barn kan skolehverdagen være krevende både faglig og sosialt. Spesielt vil overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen kunne være utfordrende. Barna går fra å være eldst til yngst på skolen og de skal finne seg til rette i et nytt miljø med nye fag, medelever og lærere. Barna blir også tenåringer og er på vei inn i en mer selvstendig ungdoms-fase med løsrivelse og søken etter identitet. Det skjer store biologiske forandringer i ungdomsalderen, som blant annet gir sosiale og følelsesmessige utslag. Det er også en overgang å bli tenårings-forelder og ikke lenger ha full oversikt over barnas aktiviteter og klassekamerater. Barnet man har fulgt tett gjennom  mange år har startet prosessen med å løsrive seg fra familien og samhandler kanskje med omgivelsene på helt andre måter enn det man er vant med. 

Hvordan er så overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen? Det er noe av det vi prøver å finne nærmere ut av i prosjektet Barns sosiale utvikling gjennom spørreskjemaene som vi sender dere; både til barn, foreldre og lærere. Vi følger selvsagt også alle barna som fortsatt går på barneskolen, og som dette skoleåret skal gjennom 5. og 6. trinn. Hvordan er hverdagen, hvordan er livet på skolen og hva skjer på fritiden?

Hva skjer i prosjektet utover høsten?

Vi fortsetter med innsamlingen av samtykker for deltakelse i videreføringen av prosjektet, og holder gående datainnsamlingen med spørreskjemaer som vi sender ut til foreldre, barn og lærere. Det er mange som allerede har samtykket til å delta videre i prosjektet, og det er også mange som allerede har besvart spørreskjemaer. Det setter vi stor pris på! Hvis dere ikke har samtykket til videreføringen av Barns sosiale utvikling, bare ta kontakt med oss så oversender vi samtykkeskjemaer, enten elektronisk eller per epost. Vi vil som vanlig komme med et Nyhetsbrev når det nærmer seg jul, og også gi litt informasjon om hva som skjer i prosjektet her på nettsiden vår.

Vi som jobber i prosjektet ønsker dere alle en riktig herlig høst!

 

Er det noe du lurer på?

Ta kontakt med forskningskoordinator Görel Bringedal:  g.e.bringedal@nubu.no

Tlf: 915 27 428

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 
 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.nubu.no
www.pmto.no
www.swis.no
 

Nettredaktør: Inger-Hege Utgarden. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2020 | Personvern