logo

Søk

Du er her:

Nye forskningsmidler til Barns sosiale utvikling

Gleden var stor da beskjeden kom rett før påske: Barns sosiale utvikling har fått innvilget midler til fem nye år med forskning! Dermed får vi mulighet til å følge barna videre inn i den viktige ungdomsalderen.

Bevilgningen kommer fra Norges forskningsråd, Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT), og er på 12 millioner. Beløpet fordeles utover de neste fem årene. Vi vil dermed kunne foreta tre nye runder med datainnsamlinger. Oppstarten for dette prosjektet vil være 1. september i år, mens datainnsamlingen vil komme i gang fra våren 2019. Får følge barna videre: Forskerteamet ved NUBU er glad og takknemlig over å få fortsette forskningen på barns sosiale utvikling. Fra venstre: Thormod Idsøe, Görel Bringedal, Ane Nærde, Kristin B. Nordahl og Henrik Daae Zachrisson. Foto: Kristin Horn Talgø

De tidlig ungdomsårene

Barna som deltar i studien går nå i 4., 5., og 6. klasse. Med den nye bevilgningen får vi mulighet til å dekke overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen.

− Vi har et sterkt ønske om å kunne følge barna videre inn i denne viktige, og av og til vanskelige, ungdomstiden. Vi er derfor veldig fornøyde med at vi har fått innvilget midler til å finansiere en ny runde med datainnsamling og til å arbeide videre med analyser av det rike datamaterialet, sier Ane Nærde, prosjektleder for Barns sosiale utvikling og for dette siste prosjektet.

Datainnsamlingen skal fortsette langs de samme hovedlinjene som tidligere: Utvikling av barns sosiale kompetanse og atferd, og hvilken innvirkning ulike oppvekstforhold har på utvikling, trivsel og læring. Denne gangen vil vi ha en særlig oppmerksomhet rettet mot hvordan dette spiller inn på den tidlige ungdomsalderen.

Hvordan har ungdommer i Norge det – og hvordan trives de – med venner, på skolen, i familien og på fritiden? Dette er temaer som de nye rundene med datainnsamling skal dekke.

Viktig kunnskap

I forrige nyhetsbrev skrev Ane Nærde om hvor oppmuntret vi er av tilbakemeldingene vi får fra internasjonale eksperter på området. De uttrykker stor begeistring over informasjonen vi har samlet inn til nå, fra dere foreldre, fra barnehageansatte og fra lærere – og mener at dette utgjør en gullgruve.

Vårt store mål er å fortsette å utnytte denne skatten på best mulig måte til å framskaffe viktig kunnskap om hva som har betydning for barns trivsel, læring og utvikling i dagens Norge. Vi er derfor svært glade og takknemlige for at vi nå får mulighet til å grave etter mer gull ved å følge barna videre inn i ungdomsalderen.

Om forskningsmidlene

Utlysningen fra FINNUT om prosjektstøtte hadde frist 22.november i fjor. Og det var sterk konkurranse om de utlyste forskningsmidlene; av de 85 forskerprosjektene som søkte, var det kun 8 prosjekter som fikk innvilget midler. Barns sosiale utvikling var ett av disse.

Det er flere forskere ved NUBU som vil være involvert i arbeidet med prosjektet. Foruten prosjektleder Ane Nærde, vil Kristin B. Nordahl, Henrik Daae Zachrisson, Thormod Idsøe, Harald Janson, Terje Ogden og Luisa Ribeiro arbeide med denne videreføringen av Barns sosiale utvikling.

Prosjektet kommer dessuten til å ha flere nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Fra Norge vil Tormod Bøe (RKBU-Vest) og Atle Dyregrov (Senter for Krisepsykologi) bidra inn i prosjektet. Fra internasjonale miljøer vil Professor Eric Dearing (Boston College), Professor Margaret Owen (University of Texas, Dallas), Professor Daniel Shaw (University of Pittsburgh), Professor Tracy Vaillancourt (University of Ottawa & McMaster University) og Professor Lynn Karoly (RAND) bidra inn med erfaring og ekspertise innenfor sine respektive fagområder.

Videre oppfølging

Det blir noen endringer når datainnsamlingen går i gang fra våren 2019. For å spare tid og penger vil vi sende ut elektroniske spørreskjemaer, og vi håper dette vil fungere bra. Denne gangen håper vi også at vi kan få med oss barnas stemmer, ved siden av foreldre og lærere. Det er både viktig og riktig å la de få komme til orde og selv fortelle om hvordan de trives og har det.

Vi vil sende ut et nyhetsbrev til sommeren der vi gir dere mer detaljert informasjon om det nye prosjektet og om hvordan det videre løpet vil bli.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 
 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.nubu.no
www.pmto.no
www.swis.no
 

Nettredaktør: Inger-Hege Utgarden. Ansvarlig redaktør: Terje Christiansen. ©2019 | Personvern