logo

Søk

Du er her:

Nå er vi i gang!

Vi er nå i gang med videreføringen av Barns sosiale utvikling. Nå skal vi følge barnas sosiale, emosjonelle og skolefaglige utvikling videre i skoleløpet. Vi håper det er mange av de deltakende familiene som har mulighet til å være med oss videre!

I denne runden inviterer vi foreldre, barn og lærere til å delta til å fylle ut spørreskjema. Sannsynligvis har du/dere allerede hørt fra oss via e-post, telefon eller sms. Dersom du er med i Barns sosiale utvikling men ikke har fått en henvendelse fra oss, vennligst ta kontakt med forskningskoordinator Görel Bringedal (g.e.bringedal@nubu.no eller 915 27 428).      Foto: Illustrasjonsbilde Colourbox.

Vi gjør oppmerksom på at vi trenger samtykke fra begge foreldre (der det er aktuelt) for at barna skal kunne delta, og også for at kontaktlæreren til barna skal kunne delta. Dersom du selv ikke ønsker å delta, men synes det er ok at barnet ditt og kontaktlæreren deltar, ber vi deg derfor vennligst samtykke til dette. Dersom du svarer «nei» til selv å delta, vil vi ikke sende deg et spørreskjema.

Her finner du lenken til det elektroniske samtykkeskjemaet for denne videreføringen hvis du ikke allerede har mottatt lenken per e-post: https://nettskjema.no/a/samtykkebarnssosialeutvikling

Ønsker du heller å få tilsendt samtykkeskjemaet i papirformat per post, Vennligst gi beskjed til forskningskoordinator Görel Bringedal (g.e.bringedal@nubu.no)

Når vi har mottatt de nødvendige samtykkene, sender vi ut elektroniske spørreskjemaer. Som takk for din deltakelse vil du motta 200 kr per Vipps eller et gavekort på 200 kr. Barnet vil tilsvarende motta 100 kr etter at spørreskjema er innsendt.     

Ta gjerne kontakt med oss dersom du/dere lurer på noe!         

På forhånd takk!      

 

Vennlig hilsen,

             

Görel Bringedal, Forskningskoordinator, Barns sosiale utvikling,

Tlf: 915 27 428, E-post: g.e.bringedal@nubu.no

 

Ane Nærde, Prosjektleder, Barns sosiale utvikling,

Tlf: 977 13 923, E-post: ane.narde@nubu.no

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 
 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.nubu.no
www.pmto.no
www.swis.no
 

Nettredaktør: Inger-Hege Utgarden. Ansvarlig redaktør: Terje Christiansen. ©2019 | Personvern