logo

Søk

Du er her:

Ledig forskerstilling ved Atferdssenteret

Hvem vil forske på barns sosiale utvikling? Atferdssenteret utlyser nå en post doc.-stilling for tre år, med søknadsfrist 25. september og med oppstart over nyttår.

Utlysningen kommer som en følge av bevilgning fra FINNUT-programmet, Forskningsrådets nye store satsing på utdanningsforskning, og vil være knyttet til prosjektet «The role of cognitive and social stimulation in the family and in ECEC, for school achievement in 1st grade» innenfor den longitudinelle utviklingsstudien Barns sosiale utvikling.

Barns sosiale utvikling

Studien Barns sosiale utvikling omhandler betydningen av hjemmemiljø og barnehage for barns utvikling inn i tidlig skolealder.

Prosjektet sikter på å undersøke sammenhengen mellom tidlig stimulering i familien og barnas skoleresultater i første klasse, og betydningen av sosial ulikhet og barnehagefaktorer for denne sammenhengen.

1100 småbarnsfamilier

Barns sosiale utvikling følger ca. 1100 småbarnsfamilier fra barna er 6 måneder gamle. Familiene kommer fra Drammen, Porsgrunn, Tinn, Bamble og Skien. Kunnskapen skal brukes til å bedre oppveksten for barn gjennom nye tiltak som fremmer utvikling av sosial kompetanse og forebygger atferdsvansker − i familien, i barnehagen eller på skolen. Prosjektet startet opp i 2006 i regi av Atferdssenteret, Universitetet i Oslo.

For full utlysningstekst, se vedlagte PDF.

Tekst: Astri Vannebo
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 
 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.nubu.no
www.pmto.no
www.swis.no
 

Nettredaktør: Inger-Hege Utgarden. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2020 | Personvern