logo

Søk

Du er her:

Kodingen av filmene er ferdig!

Husker dere at vi filmet foreldre og barn sammen da barna var ett, to og tre år gamle? Nylig kunne vi feire at kodingen av samspillsfilmene er gjennomført.

 

Det er mange som har bidratt til at alle samspillsfilmene i Barns sosiale utvikling nå endelig er ferdig kodet, og at tallene som kan avsløre samhandlingens hemmeligheter er trygt plasserte i datafiler på Atferdssenteret. Arbeidet med å planlegge, forberede og gjennomføre kodingen har tatt 10 år, men nå er det gjort!

Hva innebærer det? Jo, at alle videoopptakene av samhandling mellom foreldre og barn som er gjort i studien nå er kodet og omgjort til kvantitative data, som kan benyttes til å gjøre avanserte forskeranalyser. Til sammen er nesten 2800 filmer fordelt på ett-, to- og tre-års-observasjoner blitt gjennomgått og kodet i to omganger av et team av studenter som har fått grundig opplæring og tett oppfølging fra observasjonsansvarlig forsker Kristin Berg Nordahl. Observasjonsdataene er en svært viktig del av studien, og kan gi svar på mange forskningsspørsmål.

 

 
 

Her er noen av koderne samlet til et siste kodemøte for å markere at ti års arbeid er avsluttet. Fra venstre: Solveig Kjeserud, Camilla H. Heiervang, Teresa Montero og Therese Hjellnes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dataene fra de tidligste observasjonene er allerede brukt i Nordahls doktorgradsavhandling om fedres samhandlinger med ettåringer (2014), to-års-dataene blir for tiden behandlet og analysert, og tre-års-dataene må gjennom en kvalitetssikringsprosess før de kan tas i bruk i analyser til senere publikasjoner.

 


Antall observasjoner med fedre og mødre på ulike alderstrinn.

 

 

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo


Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no
 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern og informasjonskapsler.