logo

Søk

Du er her:

Hva skjer i høst?

Skolestart! Fortsettelsen av Barns sosiale utvikling, der vi vil følge overgangen fra barnehage til skole, starter opp igjen i oktober. De eldste barna begynner i andre klasse og dette skal vi også følge! Forskerne skal publisere resultater fra allerede innsamlede data og jobber med nye oppgaver knyttet til bl.a. utforming av spørreskjemaer og materiell til ansatte på skolene.

Kort oppsummert hva som skjer

  • 5-årsintervjuene blir ferdige i august
  • Korte telefonsamtaler til foreldre før skolestart
  • Personlige intervjuer etter skolestart, med oppstart i oktober
  • Telefonintervjuer etter start i andre klasse, med oppstart i oktober
  • Trekning av vinner av 10 000 kronor i desember

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 
 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.nubu.no
www.pmto.no
www.swis.no
 

Nettredaktør: Inger-Hege Utgarden. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2020 | Personvern