logo

Søk

Du er her:

Hva har skjedd i 2008?

Ved utgangen av 2008 ble de siste familiene som skal være med i prosjektet rekruttert. Det endelige antallet barn vi skal følge er ca. 1150.

Da vi gikk inn i årets siste måned var tallene for de som hadde takket ja til å delta:

  • 138 familier fra Bamble
  • 441 familier fra Drammen
  • 300 familier fra Porsgrunn
  • 144 familier fra Skien
  • 84 familier fra Tinn.

Det hadde til sammen blitt utført utrolige:

  • 1106 personlige intervjuer når barna var 6 måneder
  • 880 personlige intervjuer når barna var 12 måneder
  • 351 personlige intervjuer når barna var 24 måneder.
     

I alt 92 barn deltok i søsterprosjektet Internasjonalt adopterte barns sosiale utvikling. Her har rekrutteringen av nye familier tatt noe lengre tid enn forventet fordi det har kommet færre utenlandsadopterte barn til Norge i denne perioden sammenlignet med tidligere.

Barnehagestudien kom godt i gang, og 188 skjemaer om 2-åringenes sosiale kompetanse og atferd i barnehagen ble fylt ut.
 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 
 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.nubu.no
www.pmto.no
www.swis.no
 

Nettredaktør: Inger-Hege Utgarden. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2020 | Personvern