logo

Søk

Du er her:

Hva gjør vi når barnet "eksploderer" i sinne?

At et barn blir sint på grunn av urettferdighet eller for å hevde sin rett er helt normalt. Men hvordan håndtere og møte et barn som "eksploderer"? Både Ane Nærde og Anett Apeland fra Atferdssenteret hadde innspill i lørdagens Dagbladet Magasinet, der det blant annet ble vist til funn fra Barns sosiale utvikling.

Faksimile: Dagbladet.no

I en reportasje i Dagbladet Magasinet lørdag 22.02.14 kunne vi lese om sinne og aggressjon hos barn, og hvordan de voksne kan og bør forholde seg til det. Saken peker på hvordan eksperter tidligere mente at sinne og aggressiv atferd var noe som ble til i samspill med oppvekstmiljøet, mens forskere nå heller beskriver aggresjon som en naturlig og delvis medfødt måte å vise følelser på. Anett Apeland, psykolog ved Atferdssenteret presiserer også at det er helt normalt å bli sint på grunn av urettferdighet eller for å hevde sin rett, også for små barn. - Det viktige er hvordan vi voksne møter barna når de eksploderer i sinne, sier hun. I reportasjen ble det videre gitt smakebiter fra de ferskeste funnene fra prosjektet Barns sosiale utvikling. Ane Nærde, en av forskerne i prosjektet, bekrefter at funn fra studien viser at fysisk aggressjon har størst intensitet og omfang hos barn i to-treårsalderen. Dette samsvarer med funn gjort i liknende internasjonale studier de siste åra, og avkrefter den tidligere antakelsen om at mennesker når sitt aggressive toppunkt i ungdomsåra. Funnene om aggresjon som Nærde viser til vil bli publisert i en artikkel senere i år.

Lenke til reportasjen i Dagbladet Magasinet 22.02.2014

 

Kilde: Dagbladet Magasinet 22.02.2014

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 
 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.nubu.no
www.pmto.no
www.swis.no
 

Nettredaktør: Inger-Hege Utgarden. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2020 | Personvern