logo

Søk

Du er her:

Hilde Dehnæs Hogsnes disputerer

Fredag 29. april disputerer Hilde Dehnæs Hogsnes ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hilde har vært tilknyttet prosjektet Barns sosiale utvikling siden 2012.

 

Hilde har i mange år arbeidet med temaet overgang og sammenheng mellom barnehage og skole, og har vært tilknyttet stipendiat i prosjektet Barns sosiale utvikling siden 2012. I sin avhandling har hun framskaffet kunnskap om hvordan barn selv opplever overgangen fra barnehage til skolefritidsordning og skole. Hun har også sett på betydningen av skoleforberedende aktiviteter i barnehagen, samt pedagogers og SFO-lederes rolle og praksis i overgangsfasen.

 

 

 

På bildet:
Hilde Dehnæs Hogsnes presenterte foreløpige funn fra sin avhandling under Atferdssenterets fagkonferanse i 2014.

 

Avhandlingen har tittelen Kontinuitet og diskontinuitet i overgangen fra barnehage til skolefritidsordning og skole. En multimetodisk studie av pedagogers og SFO-lederes prioriteringer av tiltak og barns erfaringer med kontinuitet og diskontinuitet.
 

Prøveforelesning og disputas finner sted ved Høgskolen i Sørøst-Norge fredag 29. april kl. 10-16.

Les mer om avhandlingen og om disputasen på Høgskolen i Sørøst-Norges nettsider.

 

 

Publisert 27.04.2016, Inger-Hege Kristiansen

 

 

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 
 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.nubu.no
www.pmto.no
www.swis.no
 

Nettredaktør: Inger-Hege Utgarden. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2020 | Personvern