logo

Søk

Du er her:

God jul!

Vi i prosjektgruppa er nå i ferd med å avrunde arbeidsåret, og benytter anledningen til å ønske dere alle en god jul, og takke for innsatsen i året som har gått.

 

Siste innspurt i datainnsamlingen

Snømann

De siste månedene har vi fortsatt den siste datainnsamlingen i prosjektet, nemlig telefonintervjuer med foreldrene til de barna som begynte i 2. klasse denne høsten. Flere spørreskjemaer fra barnas lærere er også samlet inn. Våren 2016 vil samtlige planlagte intervjuer og innsamling av spørreskjemaer være fullført.

 

Prosjektstøtte fra Norges forskningsråd

På tampen av året kom også den gledelige nyheten om at "vår egen" Imac Zambrana er én av fire unge forskertalenter som har fått innvilget midler fra FINNUT-programmet i Forskningsrådet.  Det blir dermed mulig å gjennomføre prosjeket "Children's Information-Seeking: Its Development and Impacts on Learning", som vil benytte observasjonsdata fra Barns sosiale utvikling for å få vite mer om hvordan barn lærer og samler informasjon. Vi gleder oss over at de viktige dataene som er samlet inn i prosjektet, som så mange foreldre har bidratt med, nå kommer til nytte for nye forskningsspørsmål. Vi gratulerer Imac så mye med tildelingen!
 

Takk for i år!

En stor takk for innsatsen til alle dere som bidrar til prosjektet, og vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt  år!
Og forresten... For de av dere som venter på nyhetsbrevet, så kommer det først på nyåret 2016.

 

Julehilsen fra prosjektgruppa i Barns sosiale utvikling:
Terje, Ane, Henrik, Agathe, Kristin, Imac, Luisa, Görel, Ellen, Stine T., Vigdis, Trude, Janne, Stine H. og Teresa.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 
 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.nubu.no
www.pmto.no
www.swis.no
 

Nettredaktør: Inger-Hege Utgarden. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2020 | Personvern