logo

Søk

Du er her:

  • Forside
  • Aktuelt
  • Forskningsprosjektet Barns sosiale utvikling er en av Atferdssenterets virkelig store forskningssatsninger.

Forskningsprosjektet Barns sosiale utvikling er en av Atferdssenterets virkelig store forskningssatsninger.

Prosjektet følger ca. 1150 småbarnsfamilier fra seks måneders alderen, og omhandler utvikling av sosial kompetanse og atferd. Både fedre, mødre og barnehager bidrar med viktig informasjon om hvordan barna utvikler seg. Nå er prosjektet ute med nytt Nyhetsbrev til familiene som deltar.

 

I dette sjette Nyhetsbrevet informeres det blant annet om at forskerne i studien har skrevet den første fagartikkelen om Barns sosiale utvikling. Denne artikkelen, som henvender seg til et nasjonalt så vel som et  internasjonalt publikum, beskriver i detalj hva som gjøres i prosjektet, og hvem det er som deltar. Videre presenterer man hensikten med studien, og sier noe om betydningen av de resultatene som vil fremkomme. Artikkelen informerer dermed et bredere publikum om denne store og viktige studien som pågår i Norge.

Betydningen av barnehager for barns utvikling er et særdeles hett tema for tiden. Fordi Barns sosiale utvikling følger såpass mange barn gjennom barnehageårene og frem til skolestart, jobber forskerne med følgende tre problemstillinger knyttet til barnehage: (1) Hva kjennetegner familier hvor barna starter tidlig i barenhagen? (2) Har alder ved barnehagestart betydning for språkutvikling, sosial utvikling og atferd?, og (3) Hvordan påvirkes barnas atferd av å starte i barnehagen? Resultatene fra disse studiene vil bli publisert så snart de foreligger.

I dette siste Nyhetsbrevet kan du også lese mer om hvordan filmene av fedres samhandling med barna ved 1 års alder skal analyseres. Du kan klikke deg videre til nyhetsbrevet her.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 
 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.nubu.no
www.pmto.no
www.swis.no
 

Nettredaktør: Inger-Hege Utgarden. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern