logo

Søk

Du er her:

Fedrekvote og pappagrupper

I dagens Bergens Tidende kan vi lese om hvordan det har blitt vanligere at fedre i pappapermisjon samler seg i pappagrupper. Forsker Kristin Berg Nordahl, som har forsket fedres samhandling med barna sine, kommenterer saken.

Utklipp Bergens Tidende
Pappagrupper som dette er veldig bra, mener Kristin Berg Nordahl. Hun er forsker i prosjektet Barns sosiale utvikling ved Atferdssenteret. Kristin Berg Nordahl

Hennes råd til fedre er tydelig: Prøv å ta deg fri for å være sammen med barnet ditt i løpet av det første leveåret. Men like viktig er det at du er positivt engasjert i samhandlingen med barnet.

Forskningen hennes viser at barn med fedre som hadde vært lenge hjemme med barnet det første året, hadde mindre utagerende adferd som toåringer, dersom far hadde god og positiv samhandling med barnet. Barn som hadde vært lenge hjemme med fedre som samhandlet med dem på en mer negativ måte, hadde derimot dårligere sosial kompetanse som treåringer.

Hele artikkelen fra Bergens Tidende kan du lese her:
http://www.bt.no/familieogoppvekst/Pappabarselgruppe-Dette-gjor-vi-annerledes-enn-modrene-757803_1.snd

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 
 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.nubu.no
www.pmto.no
www.swis.no
 

Nettredaktør: Inger-Hege Utgarden. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2020 | Personvern