logo

Søk

Du er her:

Fagdager for skolene

Som tidligere, arrangerte Barns sosiale utvikling også i år fagdager for skolene som deltar i prosjektet. I januar samlet vi over 40 lærere, rektorer og andre interesserte i Drammen, mens omtrent 90 personer var med på samlingen i Porsgrunn i februar.

 

Henrik Daae ZachrissonFagdagene, som etter hvert er blitt en årlig tradisjon, arrangerer vi for å gi noe tilbake til alle barnehager og skoler som bidrar til datainnsamlingen i prosjektet. Denne gangen hadde Henrik Daae Zachrisson fått med seg sin forskerkollega Thormod Idsøe (som også jobber på Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger). I Porsgrunn bidro i tillegg Ella Idsøe, også hun fra Læringsmiljøsenteret i Stavanger.

 

Thormod IdsøeThormod snakket om barna som sliter med følelsesmessige problemer og som har opplevd vanskelige og belastende livshendelser. Undersøkelser viser at det er svært mange barn og unge som har slike vansker, og at dette kan ha betydning for hvordan de fungerer på skolen – både sosialt og faglig. Det er derfor viktig at lærerne har kunnskap om hvordan de kan møte disse barna på en best mulig måte i klasserommet. Thormod ga en grundig innføring i emnet, og kom med råd om hvordan lærerne kan legge hverdagen best mulig til rette for de elevene som sliter med følelsesmessige vansker.

 

I Porsgrunn tok Ella dette videre ved å introdusere et tilknytningsperspektiv, og hun snakket om hvordan skolene kan jobbe med barn og unge som har vært utsatt for mobbing. Deretter redegjorde hun for praksisnære strategier for tiltak overfor barn som er involvert i slike problemer. Gjennom konkrete eksempler fikk tilhørerne forslag om spesifikke teknikker som kan benyttes i barnehagen og i skolen for å hjelpe disse barna.

 

Henrik Daae Zachrisson er forsker ved Atferdssenteret og en av prosjektlederne i Barns sosiale utvikling. Han er også professor II ved Center for Educational Measurement, Universitetet i Oslo. Henrik har jobbet mye med betydningen av barnehage og sosial ulikhet for barns utvikling. Han har også forsket på sosial ulikhet og helse hos ungdom.

Thormod Idsøe er forsker ved Atferdssenteret, og professor II ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger. Thormod har jobbet med emosjonelle problemer i skolen, og betydningen av lærer-elev relasjonen i forhold til dette. Særlig sentralt er arbeidet med barn og unge som har vært utsatt for mobbing. Han er også tilknyttet Utøya-prosjektet «Etterlatte etter 22.07» på Senter for Krisepsykologi i Bergen.

Ella C. Idsøe er professor i psykologi ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger. Hun forsker på temaer som evnerike barn, psykososiale problemer i skolen og traumer hos barn. 

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 
 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.nubu.no
www.pmto.no
www.swis.no
 

Nettredaktør: Inger-Hege Utgarden. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2020 | Personvern