logo

Søk

Du er her:

  • Forside
  • Aktuelt
  • Bruk av barnehage og barnehagens strukturelle kvalitet: sammenheng med barns utvikling ved to år

Bruk av barnehage og barnehagens strukturelle kvalitet: sammenheng med barns utvikling ved to år

Rapporter til Kunnskapsdepartementet. Foreløpige resultater fra Barns sosiale utvikling.

Bakgrunn for rapporten til Kunnskapsdepartementet, 5. januar 2012. 

Bruk av barnehage og barnehagens strukturelle kvalitet: sammenheng med barns utvikling ved to år.

Stadig fler barn i Norge går i barnehagen, og i 2010 hadde 89.3 prosent av alle 1- til 5-åringer barnehageplass. Det pågår en debatt om hvilke konsekvenser det har for barns atferd og livsløp å gå i barnehagen fra tidlig alder. Derfor kan forskning om barn i norske barnehager gi viktig kunnskap som premiss for videre utvikling av barnehagetilbud og for samfunnsmessige prioriteringer.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har forskere ved Atferdssenteret skrevet denne rapporten om bruk av barnehage ved to års alder, med vekt på sammenhengen mellom strukturelle kvalitetsindikatorer og barns utvikling.

Problemstillingene er utarbeidet av Kunnskapsdepartementet i samarbeid med Henrik Zachrisson (forsker) og Agathe Backer-Grøndahl (doktorgradsstipendiat), begge fra Atferdssenteret. Analysene i rapporten viderefører et tidligere oppdrag fra Kunnskapsdepartementet der vi undersøkte om sosial kompetanse og atferd blant to-åringer i barnehagen hadde sammenheng med barnehagefaktorer og tidlig utvikling (Zachrisson, Nærde, Janson og Ogden, 2011).

Les hele rapporten her

 

Les også Rapporten til Kunnskapsdepartementet, 28. februar 2011.

  Atferd og sosial kompetanse i barnehagen hos 2-åringer sett i lys av barnehagefaktorer og tidlig utvikling. 

Les rapporten fra 2011 her   

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 
 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.nubu.no
www.pmto.no
www.swis.no
 

Nettredaktør: Inger-Hege Utgarden. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern