logo

Søk

Du er her:

  • Forside
  • Aktuelt
  • Barns sosiale utvikling på internasjonal konferanse i USA

Barns sosiale utvikling på internasjonal konferanse i USA

Fire av forskerne fra studien deltok nylig på konferansen "Society for Research in Child Development" i Austin, Texas, USA.

Rett før påske deltok fire forskere fra Barns sosiale utvikling på en stor internasjonal konferanse i Austin, Texas, USA. Barns sosiale utvikling har også tidligere deltatt på denne konferansen, som arrangeres av Society for Research in Child Development (SRCD) som er en faglig organisasjon for de som er interessert i og jobber med forskning og ny kunnskap rundt barns utvikling. Ledende internasjonale forskere innenfor feltet er på plass og konferansen tilbyr et bredt utvalg av ulike temaer. Presentasjon av egen forskning, knytte kontakt med nye samarbeidspartnere, samt holde seg oppdatert om det seneste på forskningsfronten er noen av de flotte muligheter som gis under disse intense og inspirerende konferansedagene.

Fra Barns sosiale utvikling deltok forskerne Ane Nærde, Kristin Nordahl, Imac Zambrana og Agathe Backer-Grøndahl. Sistnevnte forsvarte for øvrig sin doktorgradsavhandling om barns selvregulering tidligere i år.

 
Ane og Agathe ved sin poster med tittelen:
Is Preschool Self-Regulation Indirectly Related to Internalizing Behavior in Second Grade via First Grade Peer Exclusion?

 
Kristin ved sin poster med tittelen:
Method Matters. Construct validity of 24-month mother-child global ratings of parenting quality.

SRCD 2017 

Ane ved sin poster med tittelen:
Bi-directional Relations Between Maternal and Paternal Depressive Symptoms and Child Externalizing Behavior Across Early Childhood.

 

Imac ved sin poster med tittelen:
Can pre-academic activities in ECEC boost later academic achievements in preschoolers with externalizing behaviors?

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 
 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.nubu.no
www.pmto.no
www.swis.no
 

Nettredaktør: Inger-Hege Utgarden. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern