logo

Søk

Du er her:

  • Forside
  • Aktuelt
  • Atferdssenteret mottar 6 mill. kroner fra Norges Forskningsråd

Atferdssenteret mottar 6 mill. kroner fra Norges Forskningsråd

Atferdssenteret har fått innvilget 6 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd til studien The influence of child care and home environment on learning and social functioning in transition to school and early school age.

Prosjektet er et samarbeid mellom Atferdssenteret og Høgskolen i Vestfold og vil bygge videre på data fra studien Barns sosiale utvikling, en pågående longitudinell studie som startet opp i 2006, hvor mer enn 1100 barn har blitt fulgt siden de var 6 måneder gamle.

 

Nå vil forskerne finne ut hvilken påvirkning barnehage og hjemmemiljø har på læring og sosial mestring i overgangen fra barnehage til skole.

 

Søknaden om støtte er gjennomgått av eksterne faglige eksperter på vegne av Norges Forskningsråd, som gir prosjektet en svært høy score for utforming, nytteverdi og forventede synergieffekter. Støtten har blitt bevilget fra Forskningsrådets program UTDANNING2020, et tiårig forskningsprogram om utdanningssektoren. Programmet tar sikte på å styrke kunnskapsgrunnlaget for politikkutvikling, forvaltning, profesjonsutdanning og profesjonsutøvelse og fremme forskning på et høyt vitenskapelig nivå.

 

Atferdssenteret var i sterk konkurranse med andre fremtredende nasjonale forskningsmiljøer, og setter stor pris på denne anerkjennelsen da det tydeliggjør viktigheten av prosjektet.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 
 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.nubu.no
www.pmto.no
www.swis.no
 

Nettredaktør: Inger-Hege Utgarden. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern