logo

Søk

Du er her:

  • Forside
  • Aktuelt
  • Atferdssenteret har fått 12 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd

Atferdssenteret har fått 12 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd

til videreføringen av prosjektet Barns sosiale utvikling. Studien kan dermed fortsette å følge over 1100 barn i Norge, som forskere ved Atferdssenteret har fulgt siden de var et halvt år gamle. Nå er det overgangen fra barnehage til skole forskerne vil vite mer om.

Barns sosiale utvikling startet opp i 2006. Siden da er fedrene og mødrene til de mer enn 1100 barna som er med, blitt intervjuet opptil fire ganger årlig. I tillegg har foreldrene deltatt i korte videoopptak under lek med barnet. Foreldrene er blant annet blitt spurt om barnets utvikling, temperament, helse, søvn og ernæring, stress, mestring og sosialt nettverk. Hvis barnet går i barnehage, har barnehagens ansatte også bidratt med informasjon om barnas utvikling (med foreldrenes samtykke). Søknaden om støtte til videreføringen av Barns sosiale utvikling er gjennomgått av eksterne faglige eksperter på vegne av Forskningsrådet. Ekspertene gir Atferdssenterets forskningsavdeling svært høy score for utformingen av prosjektet, nyttverdien av den kunnskapen som vil fremkomme, prosjektets internasjonale dimensjon og forventede synergieffekter.

Det er en utrolig anerkjennelse å få en slik bevilgning, i sterk konkurranse med andre fremtredende nasjonale forskningsmiljøer. Dette gir sterke signaler om betydningen av studien Barns sosiale utvikling. Ikke  minst muliggjør denne økonomiske støtten en viktig videreføring, slik at vi nå har fått mulighet til å følge barna videre i den betydningsfulle overgangen fra barnehage til skole. Småbarnsfamiliene som, midt i en travel hverdag, stiller opp på jevnlige intervjuer, gjør en utrolig viktig innsats. Det samme gjelder de ansatte i barnehagene som bidrar med informasjon. Støtten fra Norges Forskningsråd viser med all tydelighet hvor stor verdi det knyttes til den innsatsen alle bidrar med!  

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 
 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.nubu.no
www.pmto.no
www.swis.no
 

Nettredaktør: Inger-Hege Utgarden. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern