logo

Søk

Du er her:

Arbeidsseminar med Margaret Owen

Forrige uke var vi så heldige å ha Margaret Owen på besøk på Atferdssenteret. Margaret er en av flere internasjonale samarbeidspartnere i studien Barns sosiale utvikling.


Arbeidsseminaret dreide seg først og fremst om den delen av studien som omhandler tidlig stimulering i familien og barnehagen. Her skal vi undersøke betydningen av stimulering i familien for barnas skoleresultater, om sosial ulikhet i stimulering kan forklare sosial ulikhet i skoleresultater, og om barnehagen kan kompensere for mangelfull tidlig stimulering. Dette er et tema Margaret har mye kunnskap om. Hennes egen forskning handler om hvordan familiekontekst påvirker barns utviklig, og hvilke konsekvenser barns tidlige omsorgssituasjon har for barnas utvikling og relasjoner tili andre senere i livet.
 


Fra venstre: Agathe Backer-Grøndahl, Margaret Owen, Görel Bringedal, Kristin B. Nordahl, Imac M. Zambrana og Luisa R. Kvalbein.
Ane Nærde og Henrik Daae Zachrisson var desverre ikke tilstede da bildet ble tatt.

 

Margaret Tresch Owen er professor ved University of Texas, hvor hun i tillegg er leder for Center for Children and Families. Hun har også ved flere tidligere anledninger besøkt Atferdssenteret for blant annet å bistå med opplæring av kodere i skåring av samspillsobservasjoner for studien Barns sosiale utvikling. Denne gangen var hun på besøk for å samarbeide med forskerne om dataanalyser og artikkelskriving.

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen
0306 Oslo


Tlf: 23 20 58 00
Epost: post@nubu.no

Organisasjonsnummer: 985.638.187.
Elektronisk faktura: Invoice.907386@vismabpo.no
 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Nettredaktør: Ida Viksveen Larsen. Ansvarlig redaktør: Kristine Amlund Hagen. ©2022 | Personvern og informasjonskapsler.