logo

Søk

Barns sosiale utvikling er et forskningsprosjekt som følger ca. 1150 småbarnsfamilier  fra barna er 6 måneder gamle. Familiene kommer fra Bamble, Drammen, Porsgrunn, Skien og Tinn.  Kunnskapen vi får fra prosjektet skal brukes til å bedre barns oppvekst gjennom nye tiltak som fremmer utvikling av sosial kompetanse og forebygger atferdsvansker.


 
 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.nubu.no
www.pmto.no
www.swis.no
www.barnssosialeutvikling.no

Nettredaktør: Inger-Hege Kristiansen. Ansvarlig redaktør: Terje Christiansen. ©2017 | Personvern